Maria Florez

Maria Florez

Accounts Manager

Direct Dial: +44 20 8150 3034

Tel: +44(0)20 8305 2000 (switchboard)

Email: Maria@Rodanto.co.uk 

Belen Martinez

Belen Martinez

Direct Dial: +44 (0)20 8150 3033

Tel: +44(0)20 8305 2000 (switchboard)

Email: Belen@Rodanto.co.uk